Het aantal jeugddarters op een NDB Ranking is sinds 2017 met meer dan twee derde afgenomen. Is dat reden tot paniek voor het Nederlandse darten? In een serie artikelen zoekt Dartsblog naar het antwoord. Vandaag deel 3: in gesprek met erkende jeugdbegeleiders.

“Darten verdwijnt van de buis, dus de jeugd komt minder in contact met de sport. Dat schaadt de dartsport in Nederland”, aldus jeugdbegeleider Marcel van Deursen. “De kinderen zien nu niet dat de Nederlanders goede resultaten boeken op televisie waardoor ze ge├»nteresseerd raken in de sport.”

Van Deursen ondersteunt jeugdspelers bij de Rotterdamse Darts Organisatie (RDO). Ook de RDO ziet het aantal jeugdleden afnemen, zo bleek al in de vorige aflevering. Sinds dit jaar zit de dartsport achter een betaalmuur bij streamingdienst Viaplay en dat brengt gevolgen met zich mee.

Een erkende jeugdbegeleider is volgens de NDB ‘een persoon die in staat wordt geacht om jeugddarters op een verantwoorde, veilige manier te begeleiden’. Nederland heeft dertien goedgekeurde begeleiders met een certificaat rondlopen.

Aandacht besteden

Marijke Zomer deelt de mening van Van Deursen over Viaplay. Maar de jeugdbegeleidster bij Dartsvereniging de Stedendriehoek (DVS) wijst ook naar de NDB. “Paul (NDB-directeur, red.) kan wel zeggen dat het goed komt met de jeugd, maar dan moet je er ook aandacht aan besteden.”

Volgens Zomer moet de Nederlandse Darts Bond beter inspelen op de jeugd. “Hij moet kijken hoe jeugdspelers de sport binnenkomen en daarop inspelen. Is dat via jeugdbegeleiders of mond-op-mond? Maar ik snap wel dat het lastig is voor de bond om meer bekendheid te geven aan de sport.”

Landelijke aanpak

De landelijke vergrijzing moet landelijk aangepakt worden, denkt Van Deursen. “Alle lidorganisaties hebben daar gezamenlijk een rol in. De NDB moet alleen fungeren als aanstuurpunt. Ik weet dat er plannen zijn om de jeugd weer enthousiast te maken, maar door corona heeft dat tijd nodig.”

Van Deursen houdt hoop dat de situatie verbeterd, maar voegt eraan toe dat hij geen glazen bol heeft. Volgens hem delen alle jeugdbegeleiders in Nederland ongeveer dezelfde mening.

Ook Zomer denkt dat de NDB een belangrijke rol speelt in deze situatie. “Geen enkele lidorganisatie kan in haar eentje iets groter oppakken dan de landelijke dartsbond. Een goed begin is denk ik iets kleinschaliger opzetten dan een ranking. De NDB rankings zijn veel te serieus voor de jeugd.”

Door Olaf Knook